Senioralna Opieka Sąsiedzka - S.O.S

dla seniorów to działanie pomocowe, które ma za zadanie wspierać starszych mieszkańców Miasta Poznania w czasie pandemii COVID-19.

Celem projektu było przekazanie wsparcia, w ramach której wolontariusze Fundacji organizowali pomoc dla osób starszych 60+, którzy mają wiele różnego typu specjalnych potrzeb, w czasie ograniczeń związanych z rygorami, jakie są zalecane podczas pandemii. W ramach projektu prowadziliśmy działalność:

Edukacyjną – przekazujemy pakiet informacji za pomocą specjalnie stworzonych broszur przeznaczonych dla osób starszych. Przekazujemy seniorom wszelkie aktualne informacje dotyczące obostrzeń, zasad zachowywania się w czasie pandemii oraz edukacji, jak korzystać z dostępnych zajęć i działań do nich skierowanych on-line.

Pomocową – nasi wolontariusze docierają do wszystkich zainteresowanych seniorów z pomocą zrobienia zakupów, przekazanie niezbędnych informacji czy pomocy przy realizacji innych czynności życiowych, które będą w zasięgu pomocy doraźnej przez wolontariuszy, Zachowujemy przy tym punkcie realizacji projektu maksymalne środki ostrożności. Wolontariusze każdorazowo posiadają identyfikator oraz opaskę wyróżniającą, do tego za każdym razem wolontariusz będzie kontaktował się bezpośrednio z danym seniorem i tylko im będzie znana data realizacji wsparcia. Wolontariusz jest wyposażony w środki pierwszej pomocy oraz higieny osobistej.

Wspierającą – rozdysponowujemy dla zainteresowanych seniorów Pudełko – Senioralnej Opieki Sąsiedzkiej, w środku której osoby starsze znajdą maseczki, żele do dezynfekcji rąk oraz informacje dotyczące objawów wirusa i kontaktów do odpowiednich instytucji. W ramach projektu rozdysponowaliśmy ponad 300 pakietów SOS dla seniorów. Po materiały zawarte w ramach projektu SOS można się zgłosić za pomocą formularza on-line, zgłoszenia telefonicznego lub nawiązania kontaktu za pomocą e-maila.

Efekty:

Celem projektu było stworzenie przestrzeni, w ramach której wolontariusze Fundacji organizowali pomoc dla osób starszych 60+, którzy mają wiele różnego typu specjalnych potrzeb, czasie ograniczeń związanych z rygorami, jakie są zalecane podczas pandemii. W ramach projektu zrealizowaliśmy następujące cele:

  • rozdysponowaliśmy 300 pakietów SOS dla seniorów, w ramach których znalazły się ulotki na temat COVID19, maseczki ochronne oraz żele dezynfekujące
  • osiągnęliśmy wskaźnik dotarcia na poziomie 11 000 odbiorców poprzez działania on-line
  • objęliśmy pomocą 19 seniorów, którzy będą chcieli skorzystać z doraźnego wsparcia wolontariuszy
  • stworzyliśmy dwa materiały informacyjne dotyczące przeciwdziałania COVID10.

Strona projektu: https://opiekasasiedzka.pl/

Projekt był współfinansowany z środków Miasta Poznania
Dotacja: 10 000 zł
Projekt jest: zakończony i rozliczony.