Cyfrowy Detektyw

Międzypokoleniowy projekt: Cyfrowy Detektyw czyli młodzież i seniorzy wobec wyzwań internetu i obrony przed „fake news”.

W ramach realizowanego projektu pn. Cyfrowy Detektyw przeprowadziliśmy cykl 12 spotkań (4 – dla młodzieży i 4 dla seniorów oraz 4 międzypokoleniowych), w trakcie których przeprowadzimy zajęcia z edukacji medialnej dla młodzieży i seniorów.

Duże natężenie zagrożeń ze względu na korzystanie z sieci, takiej jak tworzenie fake newsów jest spowodowane popularnością Internetu. Podczas naszych warsztatów uczniowie i seniorzy dwiedzieli się czym fake newsy właściwie są, jak je weryfikować i gdzie szukać wiarygodnych źródeł informacji. Pokażemy przykłady fałszywych wiadomości, które zostały opublikowane w mediach. Ponadto wyjaśniliśmy co kryje się pod hasłami takimi jak: fact-checking, post-prawda czy viral. Uczestnicy zajęć otrzymali wiedzę, która pomaga zweryfikować prawdziwość informacji oraz umiejętność sprawdzania wiarygodności informacji. Finałem projektu było stworzenie wspólnej koncepcji komiksu oraz odbyta się prelekcja na temat zagrożeń w internecie oraz mediach społecznościowych, która zostanie zaprezentowana na podsumowaniu projektu.

Nasz projekt składał się z następujących części:
4 – warsztatów dla młodzieży, które odbywały się będą w grupach 20 osobowych.
4 – warsztatów dla seniorów, które odbywały się będą w grupach 10 osobowych.
4 – warsztatów międzypokoleniowych, które odbyły się w grupach 14 osobowych.
1- finalnego spotkania wspólnie prezentującego wyniki i efekty przeprowadzonego projektu (dla wszystkich uczestników projektu) 210 ankiet – przeprowadziliśmy badanie ankietowe młodzieży i seniorów na temat związany z zagrożeniami w internecie oraz zagadnień dotyczących manipulowaniem treścią w internecie.

Zajęcia warsztatowe, które zostały zrealizowane dla młodzieży i seniorów (czas trwania jednego warsztatu – 120 min) obejmowała następującą tematykę:

  1. Nauka młodzieży i seniorów na temat bezpiecznego korzystania z internetu i nowych technologii
  2. Jak radzić sobie z Fake Newsami? – wszystko co trzeba wiedzieć o fałszywych wiadomościach
  3. Narzędzia do monitoringu informacji w sieci – techniki gromadzenia informacji.
  4. Jak poradzić sobie ze smogiem informacyjnym – skuteczna selekcja informacji.

Manipulacja treścią w Internecie – ocena wiarygodności źródeł informacji. Podczas zajęć młodzież i seniorzy na podstawie wiedzy zgromadzonej na zajęciach praktycznych stworzyli wspólną koncepcję komiksu, która posłużyła jako element kampanii social mediowej: Prowadzone zajęcia obejmowały podstawowe zagadnienia potrzebne do realizacji wspólnej koncepcji tj.:

a) tworzenie wiarygodnych i przyciągających uwagę bohaterów
b) przekazywanie emocji nie tylko postaciami, ale też kompozycją i środkami wyrazu plastycznego
c) budowanie spójnej narracji w historii obrazkowej

Koncepcja komiksu została przeprowadzona przez specjalistę od rysunku i grafiki, a zawiera odniesienie do niebezpieczeństw, które można spotkać w internecie:

  • czym jest fake news i jak go rozpoznać,
  • co można zrobić, żeby się na niego uodpornić,
  • co to jest krytyczne myślenie i jak je w sobie rozwinąć,
  • jak wykorzystać konkretne narzędzia w celu weryfikacji informacji.

 

Finałem projektu była prezentacja wyników projektu czyli przedstawienie komiksu wypracowanego podczas warsztatów oraz prelekcja o na temat zagrożeń w internecie oraz mediach społecznościowych. Prelekcję na temat zagrożeń w internecie poprowadziła specjalistka z wykształceniem z Psychologii Społecznej. Materiały, które były prezentowane podczas projektu będą udostępniane dla wszystkich zainteresowanych tematyką osób. Stworzyliśmy prezentację dla nauczycieli wiedzy o społeczeństwie, na temat bezpieczeństwa w internecie dla młodzieży i roześlemy ją do Poznańskich Szkół Podstawowych i Średnich. Do projektu zaprosiliśmy partnerów, którzy pomogli nam w budowaniu potencjału projektu oraz pomogli w skutecznej realizacji oraz dotarciem do potencjalnych uczestników. Partnerami merytorycznymi byli specjaliści z poznańskich Uniwersytetów oraz Uczelni Wyższych, swoją wiedzą w tematyce zagrożeń wynikających z korzystania z internetu wparli nas merytorycznie. Specjalistami byli osoby z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Uniwersytety im. Adama Mickiewicza oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Efekty:

Warsztaty pn. Cyfrowy Detektyw to cykl 12 spotkań (4 – dla młodzieży i 4 dla seniorów oraz 4 międzypokoleniowych), w trakcie których przeprowadziliśmy zajęcia z edukacji medialnej dla młodzieży i seniorów. Duże natężenie zagrożeń ze względu na korzystanie z sieci, takiej jak tworzenie fake newsów jest spowodowane popularnością Internetu. W dzisiejszych czasach każdy może zostać wprowadzony w błąd. Zanim uwierzymy w jakąkolwiek informację, należy podejść do niej krytycznie i sprawdzić ją u innego, bardziej rzetelnego źródła. Walka z tym zjawiskiem musi odbyć się na poziomie edukacji przez naukę krytycznego myślenia. Finałem projektu była prezentacja wyników projektu czyli przedstawienie komiksu wypracowanego podczas warsztatów oraz prelekcja o na temat zagrożeń w internecie oraz mediach społecznościowych.

Projekt był współfinansowany z środków Miasta Poznania
Dotacja: 5 000 zł
Projekt jest: zakończony i rozliczony.