POLSKI ODYS

POLSKI ODYS

Mieszkańcy Poznania 50+

PISZESZ OPOWIADANIA, DZIENNIKI, PAMIĘTNIKI, REPORTAŻE? CHCESZ ODKRYĆ PRZED ŚWIATEM SWOJĄ TWÓRCZOŚĆ? MYŚLISZ, ŻE ŚWIAT DOCENIA TYLKO MŁODYCH?

Nasz konkurs

jest pretekstem do wyciągnięcia z szuflad tekstów literackich różnej maści. Chcemy aby ujrzały one światło dzienne. Tematyka tekstów jest dowolna. Mogą być to wspomnienia z dawnych lat, opowieści fikcyjne, historie rodzinne, reportaże, groteski – wszystko co kłębi się w głowie, niech kłębi się na papierze. My z wybranych treści we współpracy z twórcami i aktorami stworzymy wspólne dzieło, które wystawimy na Dużej Scenie Teatru Polskiego w Poznaniu – najdłużej nieprzerwanie działającego Teatru w Polsce od 1875 roku. To będzie szansa nie tylko na stworzenie scenariusza, ale również na obserwowanie i uczestniczenie w teatralnym procesie twórczym na każdym jego etapie wraz z profesjonalistami.
Przedmiotem konkursu jest wysłanie pracy literackiej nie przekraczającej pięciu stron znormalizowanego maszynopisu (interlinia 1,5 wiersza). Wśród zgłoszeń wyłonimy grupę 8-12 osób, które w ramach nagrody wezmą udział w warsztatach pisania scenariusza teatralnego (lipiec-październik 2017) pod okiem doświadczonego prowadzącego. W trakcie tych dziesięciu spotkań zbierać będziemy materiały, uczyć komponowania scenariusza i ćwiczyć umiejętności prowadzenia historii tak, aby była jeszcze bardziej interesująca dla czytelników. Na bazie powstałego tekstu zrealizowany zostanie pokaz w Teatrze Polskim w Poznaniu w październiku 2017 roku.

Zgłoś się!

Najważniejsza dla nas jest dojrzałość, doświadczenie życiowe i zapał do pracy twórczej. Ostateczny termin składania prac upływa dnia 19 czerwca 2017 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 30.06.2017r.

Formularz, wydrukowaną miniaturę literacką oraz wersję elektroniczną (na nośniku CD) wyślij na adres:

Instytut Rozwoju Aktywności
ul. Jackowskiego 5/7
60-508 Poznań

zamiast płyty CD możesz pracę konkursową wysłać
mailowo na adres polskiodys@instytutrozwoju.edu.pl

Przeczytaj:

Opis projektu:

Głównym problemem z jakim chcemy zmierzyć się realizując zadanie są nierówne szanse uczestnictwa w kulturze osób powyżej 50 roku życia oraz potrzeba rozwijania kreatywności i aktywności seniorów w życiu społeczno-kulturalnym w Poznaniu. Głównym celem jest promocja i rozwijanie potencjału artystycznego seniorów

Konkurs na miniatury literackie – opowiadania, fragmenty dzienników, pamiętników, reportaże pisane przez seniorów. Jego celem jest wyłonienie grupy 8-12 osób, które wezmą udział w kilkumiesięcznych warsztatach pisania scenariusza teatralnego.

Warsztaty, na których seniorzy zbiorą materiał i nauczą się komponować scenariusz związany z teatralnymi metodami dokumentalnymi poprowadzi doświadczony prowadzący. Efektem warsztatów będzie stworzony przez seniorów, we współpracy z prowadzącą, scenariusz, który stanowić będzie podstawę realizowanego w Teatrze Polskim pokazu.

Pokaz na z udziałem aktorów Teatru Polskiego oraz seniorów uczestniczących w warsztatach zostanie zrealizowany i zaprezentowany w Teatrze Polskim w Poznaniu. Seniorzy dostaną szansę nie tylko stworzenia jego scenariusza, ale również obserwowania i uczestniczenia w procesie twórczym na każdym jego etapie.

Na wasze prace czekamy do 30.06.2017!

Partnerami projektu są: