Korki w Mieście

bezpłatne korepetycje

Korki w Mieście to realizacja projektu zajęć dodatkowych dla uczniów szkół podstawowych klas 4-8, który prowadziliśmy w 2018, 2019 i 2020 roku w ramach zadania finansowanego z funduszy Urzędu Miasta Poznania.

Prowadzenie korepetycji, w formie dodatkowych zajęć edukacyjnych to okazja do uzupełnienia przez uczniów wiedzy, z którą mają problem lub nabyli ją w ograniczonej części. Wiemy z dotychczasowych doświadczeń, kontakcie z uczniami oraz przeprowadzonych rozmów z rodzicami lub opiekunami prawnymi, że w związku z sytuacją pandemiczną „Korki w Mieście” są dobrą formą nadrabiania zaległości.

Ze względu na dotychczasowe informacje zwrotne wiemy, że korepetycje organizowane przez nas są ważne dla uczestników, ponieważ:

  • projekt stanowi odciążenie finansowe poznańskich rodzin, gdzie części z nich nie stać na zatrudnienie korepetytora, aby pomógł pociechom przejść trudności związane z nauką języków lub przedmiotów ścisłych;
  • wiarygodność projektu, którą zapewniamy dzięki współpracy z wiarygodnymi partnerami (CIR, Rady Osiedli) wzmacniając tym samym poczucie, że w naszym projekcie kadra prowadząca zajęcia jest doświadczona i potrafi przekazywać wiedzę a koordynatorzy potrafią sprawnie zarządzać projektem i sytuacjami niestandardowymi;
  • doświadczona kadra w naszym projekcie to zespół osób wrażliwych społecznie i ta wartość jest zauważalna na prowadzonych zajęciach. Korepetycje odbywają się zawsze w komfortowych warunkach, gdzie prowadzący i koordynatorzy projektu wychodzą z dużą empatią do młodego beneficjenta projektu.

Zajęcia prowadzi stała (20 osobowa) kadra, która składa się z doświadczonych pedagogów (emerytowani oraz czynni nauczyciele), doświadczonych korepetytorów (osoby po kursach pedagogicznych), studentów (od 2 roku studiów specjalizujących się w ramach konkretnego przedmiotu), wolontariuszy (uczniowie i studenci, którzy przejdą wywiad kompetencyjny);
– rozpoznawalność, którą uzyskaliśmy dzięki realizacji z sukcesami poprzednich edycji projektu bezpłatnych korepetycji. Rodzice, rady rodziców, nauczyciele czy korzystający już z projektu polecają go dalej tworząc rodzaj pozytywnego szeptanego marketingu.

Podczas realizacji projektu od samego jego początku prowadzimy badania ankietowe oraz rozmowy z uczniami oraz rodzicami/opiekunami. Posiadamy łącznie ponad 1 tys. zgromadzonych ankiet, dzięki czemu wiemy, jakie są motywacje uczęszczania na zajęcia projektu „Korki w Mieście”, jakie są potrzeby grupy docelowej oraz jaka forma zajęć jest dla nich najbardziej atrakcyjna.