O NAS

Fundacja Instytut Rozwoju Aktywności (już niedługo zmiana nazwy na Instytut Społeczny) powstała w celu upowszechniania aktywności obywatelskiej, społecznej i badawczej. Poszukujemy skutecznych, innowacyjnych narzędzi, które wspierają rozwój działalności osób z różnych środowisk.

Działania podejmowane przez Instytut koncentrują się wokół trzech kluczowych zagadnień: badań i innowacji społecznych, rozwoju kształcenia ustawicznego oraz partycypacji obywatelskiej.

Działamy głównie w 3 obszarach: Rodzina / Młodzież / Seniorzy

Celem Fundacji jest działanie na rzecz zaspokajania potrzeb osób dorosłych, dzieci, seniorów,a w szczególności młodzieży w obszarach naukowych, oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, kultury fizycznej i sportu, to jest:

  • wskazanie kierunków działań rozwoju polityk sektorowych w miastach
  • rozwijanie współpracy lokalnych stowarzyszeń i grup społecznych
  • wyróżnienie innowacyjnych firm, które pokazują, iż dostrzegają potrzebę nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych i jak najszybszego pozyskania młodych specjalistów na rynku pracy,
  • wskazanie pracodawcom uzdolnionej młodzieży,
    wydanie opracowania w którym zawarte będę wnioski dotyczące naukowych organizacji pozarządowych oraz efekty ich pracy oddziałujące na region wielkopolski,
  • integracja ruchu naukowego uczelni wyższych,
  • kojarzenie na wspólnej płaszczyźnie biznesu, nauki, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych,
  • zainteresowanie firm i instytucji konkretnymi badaniami oraz zachęcenie ich tym sposobem do rozwijania wspólnych przedsięwzięć,

Zespół:

Sandra Dubina

Prezes Zarządu Fundacji

Beata Szeszuła

Specjalista ds. projektów społecznych

Sandra Wilczyńska

Psycholog

Adam Majewski

Przewodniczący Rady Fundacji

Dane fundacji:

KRS: 0000462507

REGON: 302447380

NIP: 7831703802

Bank: Alior Bank

Kontakt

ul. Jackowskiego 5/7

60-508 Poznań