Miasta i Gminy Przyjazne starzeniu

Sieć WHO

Z Inicjatywy Instytutu Rozwoju Aktywności oraz Miejskiej Rady Seniorów „Poznań skorzysta z doświadczeń innych miast w polityce senioralnej. Światowa Organizacja Zdrowia przyjęła Poznań do Sieci Miast Przyjaznych Starzeniu. – Zaczynamy proces zmian, żeby poprawić komfort życia seniorów – zapowiadają urzędnicy.

Przypomnijmy przy tej okazji w skrócie historię ponad dwuipółletnich starań o dołączenie Poznania do wspomnianej sieci WHO:

listopad 2013:
Uchwała MRS w sprawie przystąpienia Poznania do sieci WHO
listopad 2013:
czerwiec 2015
wznowienie dyskusji nad idea wyrażoną w Uchwale MRS na forum Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia RM, na wniosek prezesa Instytutu Rozwoju Aktywności Damiana Dubiny
czerwiec 2015
lipiec 2015
przyjęcie stanowiska (‘zielone światło’ dla dalszych działań) przez Radę Miasta
lipiec 2015
luty 2016
złożenie aplikacji UM do WHO przygotowanej przez CIS, a podpisanej przez Z-cę Prezydenta Jędrzeja Solarskiego
luty 2016
lipiec 2016
pozytywna odpowiedź WHO
lipiec 2016